Juridiskās personas klienta karte

  • izgatavota no plastikāta;
  • derīga 10 gadus;
  • nepersonalizēta (neietver personas datus);
  • izsniedz juridiskām personām;
  • kā pieteikties kartei? (skatīt šeit)
  • biļetes jāizmanto 12 mēnešu laikā no iegādes brīža, izņemot, ja mainās biļetes veida tarifs vai ja biļetes veids tiek anulēts un "Rīgas satiksme" ir noteikusi pārejas periodu biļetes veida derīgumam;
  • e-talonu nedrīkst locīt, spiest, lauzt, burzīt, mērcēt un veikt citas līdzīgas darbības, kas padara to lietošanai nederīgu;
  • klientiem, ar kuriem noslēgts biļešu iegādes līgums pirmreizējā karšu izsniegšana lietošanai ir bezmaksas, pirmreizējā maksa klientiem bez līguma 2.85;
  • atkārtota e-talona izgatavošana nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā maksā EUR 2.85.

Citi e talonu veidi:

20361862
Citi saziņas veidi