Rīdzinieka karte

Aizpildiet anketu Rīdzinieka kartes saņemšanai 

 

Rīdzinieka kartes un e-talona pieteikšanas noteikumi

www.ridziniekakarte.lv

 • Karti var saņemt Rīgā deklarētās personas vai personas, kurām ir īpašums Rīgā;
 • pirmreizējā izsniegšana ir bezmaksas, atkārtota Rīdzinieka kartes izgatavošana nozaudēšanas gadījumā maksā EUR 2.85;
 • derīga 10 gadus;
 • piesaistīta vienam lietotājam;
 • satur klienta datus – fotokartīti, vārdu, uzvārdu, personas kodu;
 • nozaudēšanas gadījumā ir iespējams bloķēt un atjaunot, nezaudējot apmaksātos pakalpojumus;
 • biļetes iegādāties iespējams vairāk nekā 400 tirdzniecības vietās (tirdzniecības vietas skatīt šeit);
 • ielādēt var mēneša biļetes un laika biļetes;
 • biļetes jāizmanto 12 mēnešu laikā no iegādes brīža,  izņemot, ja mainās biļetes veida tarifs vai ja biļetes veids tiek anulēts un  "Rīgas satiksme" ir noteikusi pārejas periodu biļetes veida derīgumam;
 • Rīdzinieka karti nedrīkst locīt, spiest, lauzt, burzīt, mērcēt un veikt citas līdzīgas darbības, kas padara to lietošanai nederīgu;
 • ja saņēmējs ir deklarēts Rīgā, tad Rīdzinieka karti var saņemt Klientu apkalpošanas centrā (pieteikties vizītei var šeit);
 • ja saņēmējam ir īpašums Rīgā, tad Rīdzinieka karti var saņemt Klientu apkalpošanas centrā (pieteikties vizītei var šeit);
 • saistībā ar personalizēto viedkaršu (personalizēto e-talonu) izmantošanu tiek veiktas fizisko personu datu apstrādes šādiem mērķiem.

Citi e talonu veidi:

20361862
Citi saziņas veidi