Atklāts konkurss “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 5.tramvaja maršruts”” (pagarināts termiņš)

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu atklātu konkursu “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 5.tramvaja maršruts.”” (identifikācijas Nr. RS/2022/71).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 23. janvāris plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/92714 

Nolikuma pielikumus skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/92714 

Nolikums

Grozījumi nolikumā (08.12.2022.)

Grozījumi nolikumā (14.12.2022.)

Grozījumi nolikumā (30.12.2022.)

Atbildes uz jautājumiem (11.01.2023.)

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Iepirkuma procedūras ziņojums

Līgumslēdzējs: SIA “RoadLat” (reģ. Nr. 40103958054).

Līguma summa: 28 840.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 01.03.2023.

Lēmuma datums: 09.02.2023.

20361862
Citi saziņas veidi