Atklāts konkurss “Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par dabasgāzes piegādi”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu atklātu konkursu “Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par dabasgāzes piegādi” (identifikācijas Nr. RS/2022/52).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 29.septembris plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/87432

Nolikums (ar grozījumiem)

Grozījumi (05.09.2022.)

Atbildes uz jautājumiem (06.09.2022.)

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Vispārīgā vienošanās noslēgta ar: SIA “Enefit” (reģ.Nr. 40003824046)

Vispārīgā vienošanās summa: 10 844 804.00 EUR bez PVN

Vispārīgā vienošanās slēgšanas datums: 12.10.2022.

Lēmuma datums: 06.10.2022.

Iepirkuma procedūras ziņojums

20361862
Citi saziņas veidi