Atklāts konkurss “Piecu apakšstaciju iekārtu piegāde (Nr. 3, 10, 22, 30 un Mežaparka prospekta apakšstacija)”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu atklātu konkursu “Piecu apakšstaciju iekārtu piegāde (Nr. 3, 10, 22, 30 un Mežaparka prospekta apakšstacija)” (identifikācijas Nr. RS/2023/49).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 10. oktobris plkst. 10.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā

Nolikums

0,6kV sadales iekārtu izvietojuma plāns

10kV sadales iekārtu izvietojuma plāns

Transformatori

Finanšu piedāvājuma 1. daļa

Finanšu piedāvājuma 2. daļa

Finanšu piedāvājuma 3. daļa

Finanšu piedāvājuma 4. daļa

Finanšu piedāvājuma 5. daļa

20361862
Citi saziņas veidi