Atklāts konkurss "Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja maršruts." būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu atklātu konkursu "Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja maršruts.” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.(identifikācijas Nr. RS/2021/17).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 21. jūnijs plkst. 15.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/54275

Nolikumu (konsolidēts pēc grozījumiem) skatīt šeit.

Nolikuma grozījumus (15.04.2021) skatīt šeit.

Nolikuma grozījumus (22.04.2021) skatīt šeit.

Nolikuma grozījumus (13.05.2021) skatīt šeit.

Nolikuma grozījumus (28.05.2021) skatīt šeit.

Nolikuma grozījumu (13.05.2021) pielikumi:

Information for applicants see here.

Projektēšanas uzdevuma pielikumi:

Atbildes uz jautājumiem (21.04.2021) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (23.04.2021) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (29.04.2021) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (24.05.2021) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (25.05.2021) skatīt šeit.

Finanšu piedāvājuma apkopojumu skatīt šeit.

Iepirkuma procedūras ziņojumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: Personu apvienība SIA "BRD Projekts" (reģ. Nr. 40003583282) un SIA "REM PRO" (reģ.Nr. 41503041904).

Līguma summa: 991 100.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 30.08.2021.

Lēmuma datums: 29.07.2021. 

20361862
Citi saziņas veidi