Iepirkuma procedūra “1.tramvaja maršruta kontakttīkla elektroapgāde posmā no Brīvības ielas 191 līdz Radio un Aspazijas ielas krustojumam”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “1.tramvaja maršruta kontakttīkla elektroapgāde posmā no Brīvības ielas 191 līdz Radio un Aspazijas ielas krustojumam” (identifikācijas Nr. RS/2022/33).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 11. jūlijs plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/83898

Pielikumus skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/83898

Nolikums

Grozījumi nolikumā (30.06.2022.)

Pielikums Nr.5 (konsolidēts pēc grozījumiem)

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Līguma izpildītājs: SIA “OBERON TEHNIKA” (reģ. Nr. 40003890338).

Līguma summa: 749 715.68 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 10.08.2022.

Lēmuma datums: 03.08.2022.

20361862
Citi saziņas veidi