Iepirkuma procedūra “”Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācija, Kleistu iela 28 (autobusu depo Nr.6) un Vestienas iela 35 (autobusu depo Nr.7)” būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība.”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru ““Ārējo lietus, ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklu modernizācija, Kleistu iela 28 (autobusu depo Nr.6) un Vestienas iela 35 (autobusu depo Nr.7)” būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība.” (identifikācijas Nr. RS/2022/23).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 26. maijs plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurements/81171

Nolikums.

Projektēšanas uzdevums Nr.1.

Pielikums nolikumam (1. daļa).

Projektēšanas uzdevums Nr.2.

Pielikums nolikumam (2. daļa).

Finanšu piedāvājumu apkopojums.

Iepirkuma procedūra pārtraukta.

Lēmuma datums: 14.07.2022. 

 

20361862
Citi saziņas veidi