Iepirkuma procedūra “Saspiestā gaisa sistēmu iekārtu apkope un remonts”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Saspiestā gaisa sistēmu iekārtu apkope un remonts” (identifikācijas Nr. RS/2022/8).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 10. marts plkst. 15.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/73308

Nolikums.

Grozījumi (24.02.2022.).

Tehniskā specifikācija.

Atbildes uz jautājumiem (24.02.2022.).

Atbildes uz jautājumiem (02.03.2022.).

Finanšu piedāvājumu apkopojums.

Līguma izpildītājs: SIA “AirCenter Latvia” (reģ. Nr. 40003965844).

Līguma summa: 141 458.64 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 29.04.2022.

Lēmuma datums: 13.04.2022.

20361862
Citi saziņas veidi