Iepirkuma procedūra “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošana Kleistu iela 28, Rīgā”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošana Kleistu iela 28, Rīgā” (identifikācijas Nr. RS/2022/42).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 11. augusts plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/85658

Nolikums

Pielikumi nolikumam

Pielikums Nr.1

Atbildes uz jautājumiem (05.08.2022.)

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Līgumslēdzējs: SIA “AP-HELP Group” (reģ. Nr. 40203144227) .

Līguma summa: 186 620.15 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 19.10.2022.

Lēmuma datums: 28.09.2022.

20361862
Citi saziņas veidi