Iepirkuma procedūra “Ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu apkope un remonts”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu apkope un remonts” (identifikācijas Nr. RS/2022/28).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 13. jūnijs plkst. 14.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/82235

Nolikums

Grozījumi nolikumā (03.06.2022.)

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Atbildes uz jautājumiem (03.06.2022.)

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Iepirkuma procedūra pārtraukta sakarā ar nepieciešamību grozīt tehnisko specifikāciju

Lēmuma datums: 01.09.2022

20361862
Citi saziņas veidi