"Ūdeņraža autobusu piegāde"/ "Delivery of hydrogen-powered buses"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMĀCIJU TIRGUS IZPĒTĒ

Par ūdeņraža autobusu piegādi

Aicinām piedalīties tirgus izpētē par ūdeņraža autobusu piegādi.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot un pievienojot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu iepirkuma procedūru. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai sagatavotu tehnisko specifikāciju, kas atbilstu RP SIA “Rīgas satiksme” vajadzībām un sekmētu saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēli, kā arī nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un to brīvu  konkurenci. 

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti un informācija, kuru vēlaties sniegt RP SIA “Rīgas satiksme” sazinieties ar iepirkumu speciālistu Pēteri Kassalieti, e-pasts: peteris.kassalietis@rigassatiksme.lv, tālrunis +371 26309675.

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: peteris.kassalietis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 19. jūlijam.

 

INVITATION TO SUBMIT APPLICATIONS AND INFORMATION FOR MARKET RESEARCH

Delivery of hydrogen-powered buses

We invite your company to participate in market research for delivery of hydrogen-powered buses.

In order to participate in market research, you should fill in the application form, indicating and attaching the required information.

The information included in the application will be used for preparing a public procurement. Your opinion is required in order to prepare technical documentation that would meet the needs of Riga municipal LLC “Rigas satiksme” and support the selection of the most economically advantageous offer, as well as ensure equal treatment and fair competition among suppliers.

If you have any questions about market research and information that the company would like to provide to Riga municipal LLC “Rigas satiksme”, contact procurement specialist Peteris Kassalietis, e-mail: peteris.kassalietis@rigassatiksme.lv , phone +371 26309675.

Send your application to e-mail: peteris.kassalietis@rigassatiksme.lv by July 19, 2021. 

Invitation letter there.

 Pieteikuma veidlapa šeit. Application form there. 
 Tehniskie parametri šeit.  Tehnical descript there. 
20361862
Citi saziņas veidi