Cenu aptauja “Logu nomaiņa Brīvības ielā 191, Rīgā” (Atkārtota)

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU CENU APTAUJĀ

„logu nomaiņa Brīvības ielā 191, Rīgā”

Aicinām piedalīties cenas aptaujā un iesniegt cenas piedāvājumu „logu nomaiņa Brīvības ielā 191, Rīgā”.

Lai piedalītos cenas aptaujā Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai slēgtu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, kas piedāvājis pasūtītājam saimnieciski izdevīgāko piedāvāju.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas, obligāti ir jāveic darba izpildes objekta apsekošana. Lai veiktu darba izpildes objekta apsekošanu zvaniet pasūtīja kontaktpersonai Infrastruktūras daļas Objektu uzturēšanas nodaļas vadītāja vietniekam Konstantīnam Šaļnovam (26494111).

Ja Jums ir jautājumi par cenas aptauju, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 18. janvārim (ieskaitot).

Pieteikumu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Tāmi skatīt šeit.

Līgums noslēgts ar: SIA “Logi24” (reģ. Nr. 40103147903)

Līgumcena: 9818,93 EUR bez PVN

20361862
Citi saziņas veidi