"Sabiedriskā transporta satiksmes organizācijas sistēmas darbības TETRA standarta radiotīklā nodrošināšanu"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Par sabiedriskā transporta satiksmes organizācijas sistēmas darbības TETRA standarta radiotīklā nodrošināšanu

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu par Sabiedriskā transporta satiksmes organizācijas sistēmas darbības TETRA standarta radiotīklā nodrošināšanu.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija primāri tiks izmantota, lai slēgtu līgumu uz 3 mēnešiem ar piegādātāju, kas piedāvājis pasūtītājam pakalpojumu ar saimnieciski izdevīgākajiem nosacījumiem (t.sk. cenu).

Iesniegtā informācija tiks arī izmantota, lai izsludinātu atklātu konkursu par līguma slēgšanu uz 3 (trim) gadiem. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci.

Jautājumu gadījumā zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistam Pēterim Kassalietim uz tālruņa numuru 26309675 vai rakstiet uz e-pastu peteris.kassalietis@rigassatiksme.lv.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: peteris.kassalietis@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 19. maija plkst.15:00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Tehnisko specifikāciju skatīt šeit.

Finanšu un tehnisko piedāvājumu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi