Tirgus izpēte apmācību tēmai “Vadītāju attīstība – līderība, komunikācija, vadība”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu apmācību tēmai “Vadītāju attīstība – līderība, komunikācija, vadība”.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar pretendentu vai pretendentiem, kuri iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t. 24771817 astra.berzina@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 29.augustam (visu dienu).

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Atbildes uz jautājumiem

20361862
Citi saziņas veidi