"Būvprojekta ekspertīze”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

būvprojekta „Tramvaju depo ražošanas ēku pārbūve” ekspertīze

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt cenas piedāvājumu būvprojekta „Tramvaju depo ražošanas ēku pārbūve” ekspertīzē.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai piedāvātu līguma noslēgšanas tiesības pretendentam, kurš iesniegs izdevīgāko piedāvājumu.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistu Artūru Kurbatovu (26556945; Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: Arturs.Kurbatovs@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 9. marta plkst. 12.00.

Pieteikuma formu skatīt šeit.

Piedāvājuma formu skatīt šeit.

Ekspertīzes uzdevumu skatīt šeit.

Būvprojektu skatīt šeit.

20361862
Citi saziņas veidi