Tirgus izpēte "Dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana dispečeru ēkai"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu dīzeļģeneratora piegādei un uzstādīšanai dispečeru ēkai.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Par tirgus izpēti zvaniet iepirkumu speciālistam Artūram Savickim uz mob.tel.: 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija vai objekta apskate, iepriekš vienojoties par laikiem ar Pasūtītāja kontaktpersonu Artūru Galīti, mob.tel.: 20297554, e-pasts: arturs.galitis@rigassatiksme.lv.

Piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām,  pēc iespējas ar augstāku lietderības koeficientu un ir ar zemāko cenu.  

Piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022.gada 27.janvārim, plkst.10.00.

Pieteikuma forma.

Pielikums Nr.1.

Pielikums Nr.2.

Pielikums Nr.3.

Pielikums Nr.4.

Līgums noslēgts ar SIA “Energolukss”  (reģ.Nr. 40003341342)

Līgumcena: 13415,16 EUR bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi