Tirgus izpēte "Piekļuves kontroles sistēmas izveide"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVU PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un informatīvu piedāvājumu par piekļuves kontroles sistēmas izveidi.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikums un tehniskā piedāvājuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un tehniskā piedāvājuma formā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu iepirkuma dokumentus  atklāta konkursa procedūrai.

Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci.

Ja Jums ir jautājumi par tirgus izpēti (t.sk. vietas apskati) un tehnisko specifikāciju, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu (t. 24771817, astra.berzina@rigassatiksme.lv).

Jūsu pieteikumu sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 4. aprīlis plkst.14.00.

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Pielikums Nr.1 (tehniskā specifikācija).

Pielikums Nr.2.

Pielikums Nr.3.

20361862
Citi saziņas veidi