Tirgus izpēte "RP SIA “Rīgas satiksme” zīmola identitātes un jaunas tīmekļa vietnes dizaina izstrāde"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVO PIEDĀVĀJUMU

 

Tirgus izpētē

RP SIA “Rīgas satiksme” zīmola identitātes un jaunas tīmekļa vietnes dizaina izstrāde 

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un informatīvo piedāvājumu.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajā prasīto informāciju.

Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis noteiktajām prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai uz tālruni 20224994.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: liga.neilande@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 15. augustam (ieskaitot).

Pieteikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Atbildes uz jautājumiem (12.08.2022)

20361862
Citi saziņas veidi