Tirgus izpēte "Tramvaja Škoda 15T ratiņu rāmja sastāvdaļu pārbaude ar magnētisko defektoskopiju"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu Tramvaja Škoda 15T ratiņu rāmja sastāvdaļu pārbaudei ar magnētisko defektoskopiju.

Lai piedalītos tirgus izpētē, Jums jāaizpilda pieteikuma un piedāvājuma forma, norādot pieprasīto informāciju.

Par tirgus izpēti zvaniet iepirkumu speciālistam Artūram Savickim uz mob.tālr.: 26363225, e-pasts: arturs.savickis@rigassatiksme.lv.

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja saņemt papildus tehnisko informāciju, iepriekš vienojoties par laikiem ar Pasūtītāja kontaktpersonu Sarmi Svili, mob.tel. 29268284, e-pasts: sarmis.svilis@rigassatiksme.lv vai Žanu Butānu, mob.tel. 26400109, e-pasts: zans.butans@rigassatiksme.lv .

Piedāvājumā norādītā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu, ja līgumcena būs zem 42000 euro bez PVN, vai arī, lai sagatavotu dokumentāciju iepirkuma procedūras izsludināšanai, ja līgumcena būs 42000 euro bez PVN vai vairāk.  

Piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: arturs.savickis@rigassatiksme.lv līdz 2022.gada 8.februārim, plkst.10.00.

Pieteikuma forma.

Pielikums Nr.1.

Pielikums Nr.2.

Pielikums Nr.3.

Pielikums Nr.4.

Pielikums Nr.5.

Pielikums Nr.6.

Pielikums Nr.7.

Līgums noslēgts ar SIA “TUV NORD Baltik”  (reģ.Nr. 40003121062)

Līgumcena: 3000,00 EUR bez PVN.

20361862
Citi saziņas veidi