““Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 11.novembra krastmala un 13.janvāra ielas krustojuma” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVO

PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

“Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 11.novembra krastmalas un 13.janvāra ielas krustojums” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un informatīvo piedāvājumu būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 11.novembra krastmalas un 13.janvāra ielas krustojums” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci. 

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai uz tālruni 20224994.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 14. maija plkst. 12.00.

Pieteikuma un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Projektēšanas uzdevumu skatīt šeit.

Papildus informācija:

20361862
Citi saziņas veidi