Personām ar invaliditāti

Svarīga informācija 1. un 2. grupas invalīdiem un personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam

Informācija  1. un 2. grupas invalīdiem, personām ar invaliditāti  līdz 18 gadu vecumam  un personām, kas pavada personu, kurai noteikta 1. invaliditātes grupa, vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti*.

Lūdzam turpmāk, izmantojot Rīgas pilsētas sabiedrisko transportu:

  • 1. un 2. grupas invalīdiem, personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam reģistrēt katru braucienu, izmantojot personalizēto e-talonu (to iespējams bez maksas izgatavot "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centros, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un invalīda apliecību).

Izmaiņas Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanas kārtībā saistītas ar to, ka nepieciešams nodrošināt precīzu pasažieru uzskaiti **.

Informācija par 3. grupas invalīdiem atrodama šeit

* Informācija atrodama šeit.

** Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumi Nr.435 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”

Citi biļešu veidi

20361862
Citi saziņas veidi