ISIC e karte

 • ISIC ir UNESCO atzīts studentu un skolēnu statusu apliecinošs dokuments;
 • piešķir personām, kuras apgūst izglītības programmu Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē – neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, vai kuras ir deklarētas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un apgūst izglītības programmu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrētā vispārējā izglītības iestādē;
 • piešķir personām, kuras apgūst izglītības programmu ārpus Rīgas reģistrētā vispārējās izglītības iestādē, bet kuras dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;
 • vienai personai drīkst būt vai nu ISIC e karte vai nu Skolēna e karte;
 • ISIC e kartē iespējams ielādēt biļetes noteiktam braucienu skaitam (braukšanai ekspresbusos) – biļetes iegādāties iespējams vairāk nekā 400 tirdzniecības vietās un internetā (tirdzniecības vietas skatīt šeit);
 • biļetes jāizmanto 12 mēnešu laikā no iegādes brīža, izņemot, ja mainās biļetes veida tarifs vai ja biļetes veids tiek anulēts un "Rīgas satiksme" ir noteikusi pārejas periodu biļetes veida derīgumam;
 • nozaudēšanas gadījumā ir iespējams bloķēt un atjaunot, nezaudējot apmaksātos pakalpojumus;
 • piesaistīta vienam lietotājam;
 • satur klienta datus – fotokartīti, vārdu, uzvārdu, personas kodu;
 • lietot var tikai kartes īpašnieks;
 • derīguma termiņš ir viens gads (norādīts uz kartes);
 • izgatavota no plastikāta;
 • ISIC e karti nedrīkst locīt, spiest, lauzt, burzīt, mērcēt un veikt citas līdzīgas darbības, kas padara to lietošanai nederīgu;
 • pēc kartes derīguma termiņa beigām, to ir iespējams pagarināt, vēršoties tuvākajā Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centrā, kur nākamajam akadēmiskajam gadam tiek izveidota jauna karte;
 • ISIC e kartes maksa ir EUR 7.10;
 • gadījumā, ja pirms ISIC e kartes izveidošanas lietošanā ir bijusi Skolēna e karte, tā ir jānodod „Rīgas satiksmē” (pretējā gadījumā papildus jāmaksā EUR 2.85 par Skolēna e kartes sabojāšanu vai nozaudēšanu);
 • nododot ISIC e karti, Skolēna e kartes izgatavošana ir bez maksas, bet ja ISIC e karte ir nozaudēta vai bojāta, atkārtota Skolēna e kartes izgatavošana maksā EUR 2.85;
 • nomainīt ISIC e karti pret Skolēna e karti (un otrādāk) iespējams jebkurā laikā;
 • ja ISIC e kartei ir ražošanas defekti, pret jaunu to apmaina bez maksas;
 • nozaudētas vai pasažiera vainas dēļ bojātas kartes atjaunošana maksā 7.10 eiro;
 • ISIC programmas piešķirtās atlaides ir vairāk kā 500 vietās Latvijā un vairāk kā 42 000 vietās 127 pasaules valstīs;
 • atlaides atlaižu sniedzēju tirdzniecības vietās tiek piemērotas, uzrādot pārdevējam karti un tās derīguma termiņu pirms pirkuma noformēšanas. Veicot pirkumus internetā -  ievadot  ISIC  kartes numuru, kas ir izvietots kartes priekšpusē un sastāv no 2 burtiem un 12 ciparu zīmēm, ievadot pirmo burtu un ciparus vai veicot darbības, kas minētas atlaižu sniedzēja produktu iegādes aprakstā;
 • vairāk informācijas www.isic.lv
 • Saistībā ar personalizēto viedkaršu (personalizēto e-talonu) izmantošanu tiek veiktas fizisko personu datu apstrādes šādiem mērķiem.

Citi e talonu veidi:

20361862
Citi saziņas veidi