Iepirkuma procedūra “14. apakšstacijas trolejbusa zemsprieguma kabeļu atjaunošana (nomaiņa)”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “14. apakšstacijas trolejbusa zemsprieguma kabeļu atjaunošana (nomaiņa)” (identifikācijas Nr. RS/2022/57).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 23.septembris plkst. 12.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/87875

Būvprojektu skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/87875

Nolikums

Grozījumi nolikumā (05.09.2022.)

Pielikums Nr.5 (konsolidēts pēc 05.09.2022.)

Pielikums Nr.7

Atbildes uz jautājumiem (13.09.2022.)

Atbildes uz jautājumiem (19.09.2022.)

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Iepirkuma procedūra pārtraukta, pamatojoties uz iepirkuma procedūras nolikuma 27.4.punktu (iesniegtie piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja plānoto līguma cenu).

Lēmuma datums: 14.12.2022.

20361862
Citi saziņas veidi