Iepirkuma procedūra “Brīvprātīgā (KASKO) transportlīdzekļu apdrošināšana” (Pagarināts termiņš)

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Brīvprātīgā (KASKO) transportlīdzekļu apdrošināšana” (identifikācijas Nr. RS/2022/72).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 4. janvāris plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/92701 

Nolikums

Grozījumi nolikumā (19.12.2022.)

Pielikums Nr. 1 (ar 19.12.2022. grozījumiem)

Atbildes uz jautājumiem (15.12.2022.)

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Līgumslēdzējs: AAS “BALTA” (Reģ. Nr. 40003049409).

Līguma summa: 176 396.84 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 19.01.2023.

Lēmuma datums: 12.01.2023.

20361862
Citi saziņas veidi