Tirgus izpēte “Pazemes kabeļa nomaiņa 1. trolejbusa parka teritorijā Ganību dambī 32, Rīgā” (pagarināts termiņš)

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt piedāvājumu iepirkumam Pazemes kabeļa nomaiņa posmā T50460 – sadalne GS-1– sadalne SS-0  1. trolejbusa parka teritorijā Ganību dambī 32, Rīgā.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma un tāme, norādot tajā prasīto informāciju.

Pieteikumā un tāmē iekļautā informācija tiks izmantota līguma noslēgšanai ar pretendentu, kurš iesniegs piedāvājumu ar zemāko cenu.

Darbu izpildes termiņš – 2 mēneši no līguma noslēgšanas brīža (neieskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus). Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti veicama Objekta apskate.

Ja Jums ir jautājumi:

  • par tirgus izpēti, sazinieties ar Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālisti Astru Bērziņu, tālr. 24771817, Astra.Berzina@rigassatiksme.lv;
  • par tehniskajiem jautājumiem (t.sk. objekta apskati), sazinieties ar Inženierkomunikāciju uzturēšanas nodaļas elektroietaišu ekspluatācijas inženieri Artūru Galīti, tālr. 20297554, arturs.galitis@rigassatiksme.lv

Jūsu pieteikumu ar tāmi sūtiet uz e-pastu: astra.berzina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 10. oktobra plkst. 12.00.

Pieteikums

Tehniskā specifikācija

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr.3

Atbildes uz jautājumiem

20361862
Citi saziņas veidi