Tirgus izpēte “Tramvaju infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaju parametriem. 7.tramvaju maršruts” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVO PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ 

Par “Tramvaju infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaju parametriem. 7.tramvaju maršruts” būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un informatīvo piedāvājumu par “Tramvaju infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaju parametriem. 7.tramvaju maršruts” būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai sagatavotu atklātu konkursu. Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nodrošinātu konkursā vienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem un brīvu konkurenci. 

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas vadītājai Līgai Neilandei uz tālruni 29228043.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: liga.neilande@rigassatiksme.lv līdz 2021. gada 01. marta pulksten 12.00.

Pieteikumu un piedāvājuma formu skatīt šeit.

Projektēšanas uzdevumu skatīt šeit.

Projektēšanas uzdevuma pielikumi:

20361862
Citi saziņas veidi