Iepirkuma procedūra “Piekļuves kontroles sistēmas izveide”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Piekļuves kontroles sistēmas izveide” (identifikācijas Nr. RS/2022/31).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 30. jūnijs plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/83250

Nolikums

Pielikums

Atbildes uz jautājumiem (13.06.2022.)

Atbildes uz jautājumiem (16.06.2022.)

Atbildes uz jautājumiem (27.06.2022.)

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Informējam par objektu apsekošanu klātienē!

21.06.2022. plkst.10:00 Vestienas ielā 35.

Līgumslēdzējs: SIA “MULTICOMP” (reģ. Nr. 40003387653)

Līguma summa: 169 000.00 EUR bez PVN

Līguma slēgšanas datums: 22.07.2022.

Lēmuma datums: 20.07.2022.

20361862
Citi saziņas veidi