Atklāts konkurss “Elektrosaimniecības dispečerpunktu un apakšstaciju monitoringa un telemātikas darbības paplašināšana” (pagarināts termiņš)

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu atklātu konkursu “Elektrosaimniecības dispečerpunktu un apakšstaciju monitoringa un telemātikas darbības paplašināšana” (identifikācijas Nr. RS/2021/71).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 24. februāris plkst. 15.00

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/68306  

Nolikums

Nolikuma 5. pielikums (konsolidēts pēc 02.02.2022.)

Atbildes uz jautājumiem (18.01.2022.)

Atbildes uz jautājumiem (01.02.2022.)

Atbildes uz jautājumiem (01.02.2022.)

Grozījumi nolikumā (02.02.2022.)

Atbildes uz jautājumiem (09.02.2022.)

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Iepirkuma procedūras ziņojums

Līgumslēdzējs: SIA “Industry Service Partner” (reģ. Nr. 40003635527)

Līguma summa: 629 093.46 EUR bez PVN

Līguma slēgšanas datums: 20.07.2022.

Lēmuma datums: 06.07.2022.

20361862
Citi saziņas veidi