Atklāts konkurss “Tramvaja sliežu ceļu pārbūve Slokas ielā”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu atklātu konkursu “Tramvaja sliežu ceļu pārbūve Slokas ielā” (identifikācijas Nr. RS/2021/59).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 10.decembris plkst. 12.00. Grozījumus skatīt šeit.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/64845

Nolikumu skatīt šeit.

Papildus informāciju par nolikumu skatīt šeit.

Tāmi (1.kārta) skatīt šeit.

Tāmi (2.kārta) skatīt šeit.

Tāmi (3.kārta) skatīt šeit.  

Nolikuma 6. pielikumu (Būvprojekti) skatīt atklāta konkursa profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā.

7.pielikums

Atbildes uz jautājumiem (01.11.2021.) skatīt šeit

Atbildes uz jautājumiem (02.11.2021.) skatīt šeit.

Sliežu ceļu izbūves specifikācijas skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (04.11.2021.) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (15.11.2021.) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (15.11.2021.) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (22.11.2021.) skatīt šeit.

Finanšu piedāvājuma apkopojumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: AS “A.C.B” (reģ. Nr. 40003095713).

Līguma summa: 6 674 570.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 28.02.2022.

Lēmuma datums: 26.01.2022.

20361862
Citi saziņas veidi