Iepirkuma procedūra “Sabiedriskā transporta galapunkta „Imanta” teritorijas labiekārtošana Airītes ielā 7, Rīgā un sabiedriskā transporta galapunkta „ Jugla-3” teritorijas labiekārtošana Murjāņu ielā 58, Rīgā”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Sabiedriskā transporta galapunkta „Imanta” teritorijas labiekārtošana Airītes ielā 7, Rīgā un sabiedriskā transporta galapunkta „ Jugla-3” teritorijas labiekārtošana Murjāņu ielā 58, Rīgā” (identifikācijas Nr. RS/2022/43).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 12. augusts plkst. 12.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/85669

Būvprojektus skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/85669

Nolikums

Grozījumi nolikumā (01.08.2022.)

Rasējums

Pielikums Nr.5 (konsolidēts pēc grozījumiem)

Pielikums Nr.7

Atbildes uz jautājumiem (01.08.2022.)

Atbildes uz jautājumiem (05.08.2022.)

Finanšu piedāvājumu apkopojums

1.daļa

Līgumslēdzējs: Ceļu būves firma SIA “BINDERS” (reģ. Nr. 40003164644).

Līguma summa: 744 093.11 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 05.10.2022.

Lēmuma datums: 07.09.2022.

2.daļa

Līgumslēdzējs: SIA “BUILDIMPEKS” (reģ. Nr. 40103376961).

Līguma summa: 228 042.54 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 05.10.2022.

Lēmuma datums: 14.09.2022.

20361862
Citi saziņas veidi