Iepirkuma procedūra “Ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu apkope un remonts” (pagarināts termiņš)

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu apkope un remonts” (identifikācijas Nr. RS/2022/61).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 17. oktobris plkst. 14.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/88735

Nolikums (konsolidēts pēc grozījumiem)

Grozījumi nolikumā (04.10.2022.)

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6

Atbildes uz jautājumiem (06.10.2022.)

Atbildes uz jautājumiem (10.10.2022.)

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Līgumslēdzējs: SIA “Industry Service Partner” (reģ. Nr. 40003635527).

Līguma summa: 369 729.88 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 11.11.2022.

Lēmuma datums: 02.11.2022.

20361862
Citi saziņas veidi