Tirgus izpēte "Divasmeņu pārmijas, krusteņi un krustojumi"

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMU UN INFORMATĪVO PIEDĀVĀJUMU TIRGUS IZPĒTĒ

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un iesniegt pieteikumu un informatīvo piedāvājumu.

Lai piedalītos tirgus izpētē Jums jāaizpilda pieteikuma forma, norādot tajās prasīto informāciju.

Pieteikumā un piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai izsludinātu iepirkuma procedūru. Jūsu viedoklis mums ir svarīgs, lai nodrošinātu atklātu un konkurenci neierobežojošu iepirkuma procedūru.

Ja ir jautājumi par tirgus izpēti, lūdzu zvaniet Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei Solvitai Riekstiņai pa tālr: 20224994.

Jūsu pieteikumu un piedāvājumu sūtiet uz e-pastu: solvita.riekstina@rigassatiksme.lv līdz 2022. gada 15. martam (ieskaitot).

Pieteikuma un piedāvājuma forma.

Finanšu piedāvājums.

Pielikums Nr.1.

Pielikums Nr.2.

Pielikums Nr.3.

Pielikums Nr.4.

Pielikums Nr.5.

Pielikums Nr.6.

20361862
Citi saziņas veidi