Atklāts konkurss "Sliežu pārvedu, to pārslēgiekārtu un vadības sistēmu piegāde” (pagarināts termiņš)

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu atklātu konkursu “Sliežu pārvedu, to pārslēgiekārtu un vadības sistēmu piegāde” (identifikācijas Nr. RS/2022/20).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 30. jūnijs plkst. 11.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/80551 

Nolikums, kas konsolidēts pēc grozījumiem

Grozījumi nolikumā (08.06.2022.)

Pielikums (konsolidēts pēc grozījumiem)

Tehniskās specifikācijas pielikumi (konsolidēti pēc grozījumiem)

Finanšu piedāvājumu apkopojums

Atbildes uz jautājumiem (26.05.2022.)

Atbildes uz jautājumiem (26.05.2022.)

Atbildes uz jautājumiem (08.06.2022.)

Atbildes uz jautājumiem (13.06.2022.)

Atbildes uz jautājumiem (20.06.2022.)

Iepirkuma procedūras ziņojums

Līguma izpildītājs:

SIA SIA “Bomis Ltd” (reģ. Nr. 41703000928).

Līguma summa: 2261976.00 EUR bez PVN (iepirkuma 1., 2. un 3.daļa).

Līguma slēgšanas datums: 10.08.2022.

Lēmuma datums: 20.07.2022.

20361862
Citi saziņas veidi