Iepirkuma procedūra “Tramvaja sliežu ceļu pārbūve posmā no Ausekļa ielas loka līdz Aspazijas bulvāra un Radio ielas krustojumam, Rīgā”(pagarināts termiņš)

Iepirkuma procedūra “Tramvaja sliežu ceļu pārbūve posmā no Ausekļa ielas loka līdz Aspazijas bulvāra un Radio ielas krustojumam, Rīgā

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu iepirkuma procedūru “Tramvaja sliežu ceļu pārbūve posmā no Ausekļa ielas loka līdz Aspazijas bulvāra un Radio ielas krustojumam, Rīgā” (identifikācijas Nr. RS/2021/70).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 25. janvāris plkst. 15.00.

Pagarināts iesniegšanas termiņš - 2022. gada 16. februāris plkst. 15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/68279

Nolikums apskatāms šeit.

Lokālā tāme apskatāma šeit. (ar 02.02.2022. grozījumiem)

Kalendārais grafiks apskatāms šeit.

Atbildes uz jautājumiem (11.01.2022.) skatīt šeit.

Grozījumus (12.01.2022.) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (18.01.2022) skatīt šeit un šeit.

Atbildes uz jautājumiem (19.01.2022) skatīt šeit.

Grozījumus (20.01.2022.) skatīt šeit. 

Atbildes uz jautājumiem (21.01.2022.) skatīt šeit un šeit.

Atbildes uz jautājumiem (28.01.2022.) skatīt šeit.

Atbildes uz jautājumiem (01.02.2022.) skatīt šeit.

Grozījumus (02.02.2022.) skatīt šeit.

Finanšu piedāvājumu apkopojums.

Līguma izpildītājs: Ceļu būves firma SIA “BINDERS” (reģ. Nr. 40003164644).

Līguma summa: 2 714 263.46 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 03.05.2022.

Lēmuma datums: 09.03.2022.

20361862
Citi saziņas veidi