Atklāts konkurss ”Piesūcinātu ozolkoka gulšņu un sliežu stiprinājumu piegāde” (pagarināts termiņš)

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu atklātu konkursu “Piesūcinātu ozolkoka gulšņu un sliežu stiprinājumu piegāde” (identifikācijas Nr. RS/2022/18).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 17. jūnijs plkst. 12.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurements/80013

Nolikums.

Grozījumi nolikumā (26.05.2022.).

Nolikums, kas konsolidēts pēc grozījumiem.

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums.

Atbildes uz jautājumiem (25.04.2022.). (Labots ar 18.05.2022. atbildi)

Atbildes uz jautājumiem (25.04.2022.).

Atbildes uz jautājumiem (09.05.2022.).

Atbildes uz jautājumiem (10.05.2022.).

Atbildes uz jautājumiem (16.05.2022.).

Atbildes uz jautājumiem (18.05.2022.).

Atbildes uz jautājumiem (18.05.2022.) (Labojums 25.04.2022. atbildei)

Atbildes uz jautājumiem (19.05.2022.).

Atbildes uz jautājumiem (23.05.2022.).

Finanšu piedāvājumu apkopojums.

Iepirkuma procedūras ziņojums (1. daļa)

Iepirkuma procedūras ziņojums (2. daļa)

Līgumu izpildītājs:

SIA SIA “Bomis Ltd” (reģ. Nr. 41703000928).

1.daļa:

Līguma summa: 674 608.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 28.07.2022.

Lēmuma datums: 27.07.2022.

2.daļa:

Līguma summa: 613 712.00 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 04.08.2022.

Lēmuma datums: 20.07.2022.

20361862
Citi saziņas veidi