Atklāts konkurss “Telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumi” (Pagarināts termiņš)

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu atklātu konkursu  “Telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumi”, (identifikācijas Nr. RS/2022/44).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 7. septembris plkst.15.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/85677

Nolikums, kas konsolidēts pēc grozījumiem

Grozījumi nolikumā (18.08.2022.)

1. daļa

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

Pielikums Nr. 4

Pielikums Nr. 5

2. daļa

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

Pielikums Nr. 4

3. daļa

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2 (konsolidēts pēc 18.08.2022.)

Pielikums Nr. 3

4. daļa

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2 (konsolidēts pēc 18.08.2022.)

Pielikums Nr. 3

Atbildes uz jautājumiem (17.08.2022.)

Finanšu piedāvājumu apkopojums

1.un 2.daļa

Līgumslēdzējs: SIA “Concord Service Group”(reģ. Nr. 40003375103).

Līguma summa: 429 167.16 EUR bez PVN.

Līguma slēgšanas datums: 31.10.2022.

Lēmuma datums: 05.10.2022.

Iepirkuma 3. un 4.daļa pārtraukta sakarā ar nepieciešamību grozīt Tehnisko specifikāciju, Finanšu piedāvājuma formu un vērtēšanas kritērijus, kā arī, saimnieciski izdevīgākais piedāvājums pārsniedz Pasūtītāja plānoto līgumcenu.

Lēmuma datums: 12.10.2022.

20361862
Citi saziņas veidi