Atklāts konkurss “Būvniecības ieceres “Tramvaja līnijas pagarinājuma, transportmijas punkta un ar tiem saistīto ēku un inženierbūvju būvniecība Maskavas un Višķu ielās, Rīgā” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi” (pagarināts termiņš)

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035,tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludinātu atklātu konkursu “Būvniecības ieceres “Tramvaja līnijas pagarinājuma, transportmijas punkta un ar tiem saistīto ēku un inženierbūvju būvniecība Maskavas un Višķu ielās, Rīgā” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi. (identifikācijas Nr. RS/2023/34).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 31. augusts plkst. 9.00.

Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/101822 

Tehnisko specifikāciju skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/101822

Nolikums 

Atbildes uz jautājumiem (14.06.2023)

Atbildes uz jautājumiem (16.06.2023)

Atbildes uz jautājumiem (16.06.2023)

Atbildes uz jautājumiem (21.06.2023)

Atbildes uz jautajumiem (27.06.2023)

Atbildes uz jautājumiem (28.06.2023)

Atbildes uz jautājumiem (30.06.2023)

Atbildes uz jautājumiem (03.07.2023)

Atbildes uz jautājumiem (03.07.2023)

Starpatbilde (04.07.2023)

Atbildes uz jautājumiem (05.07.2023)

Atbildes uz jautājumiem (05.07.2023)

Atbildes uz jautājumiem (11.07.2023)

Grozījumi 

Atbildes uz jautājumiem (14.07.2023)

Atbildes uz jautājumiem (14.07.2023)

Atbildes uz jautājumiem (14.07.2023)

Atbildes uz jautājumiem (24.07.2023)

Atbildes uz jautājumiem (24.07.2023)

Atbildes uz jautājumiem (25.07.2023)

Grozījumi

Grozījumi

Atbildes uz jautājumiem (08.08.2023)

Atbildes uz jautājumiem (18.08.2023).

Atbildes uz jautājumiem (24.08.2023).

Atbildes uz jautājumiem (24.08.2023).

Atbildes uz jautājumiem (25.08.2023).

Atbildes uz jautājumiem (25.08.2023).

Atbildes uz jautājumiem (25.08.2023).

Finanšu piedāvājumu apkopojums

20361862
Citi saziņas veidi